Запобігання корупції

з/п

Тема навчального заходуТермін проведення навчального заходуЦільова аудиторіяОсоби, відповідальні за проведення заходу
1.Електронне декларування

лютий 2022

лютий 2023

Працівники селищної ради, депутатиІнна ХРИСТЯНОВИЧ
2.Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю

березень 2022

березень 2023

Працівники селищної ради, депутатиІнна ХРИСТЯНОВИЧ
3.Дотримання вимог та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»

червень 2022

червень 2023

Працівники селищної ради, депутатиІнна ХРИСТЯНОВИЧ
4.Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

серпень 2022

серпень 2023

Працівники селищної ради, депутатиІнна ХРИСТЯНОВИЧ
5.Правила етичної поведінки

листопад 2022

листопад 2023

Працівники селищної ради, депутатиІнна ХРИСТЯНОВИЧ

Христянович Інна Ігорівна

провідний спеціаліст з юридичних питань відділу юридичної, регуляторної, організаційно-кадрової роботи

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції діє відповідно до розпорядження Володимирецького селищного голови від 10.06.2021 №67 “Про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

У підзвітному 2021 році проводилась робота з антикорупційної діяльності Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Христянович І.І.

На виконання Закону України «Про запобігання корупції»,  Антикорупційної програми Володимиерцької селищної ради протягом 2021 року постійно вживались превентивні заходи щодо запобігання та виявлення корупції.

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції здійснювалося ознайомлення посадових осіб та всіх працівників з нормативно-правовими актами чинного антикорупційного законодавства України та проводилася робота з надання роз’яснювальної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

На протязі звітного періоду Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проводились консультації, надавалися роз’яснення та всебічна методична допомога щодо застосування антикорупційного законодавства прийнятим на роботу, працюючим та звільненим посадовим особам (суб’єктам декларування).

 Журнал обліку проведення консультацій по дотриманню вимог антикорупційного законодавства в наявності. Відповідно до ст.ст. 45-50 Закону України «Про запобігання корупції», перевірка подачі посадовими особами (суб’єктами декларування) Володимирецької селищної ради «щорічної» декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 рік про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на сайті НАЗК – не здійснювалась.

Оскільки, фізичні особи подають документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов’язку подати документи (Закон України від 03.03.2022 № 2115-ІХ).

Початок перебігу строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок (ст. 253 ЦК України).

Строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку (ч. 3 ст. 254 ЦК України).

Декларація щорічна (з будь-якою позначкою) за 2021 рік подається у період з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, до 00 годин 00 хвилин відповідного числа третього місяця від такого дня.

Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня 2021 року включно) та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Декларація при звільненні, якщо звільнення відбулось під час дії воєнного стану, подається у період з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, до 00 годин 00 хвилин відповідного числа третього місяця від такого дня.

Така декларація подається за період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду, яким є останній день здійснення діяльності, яка передбачає обов’язок подання декларації, перебування на посаді, яка зумовлює здійснення такої діяльності.

Під раніше поданими деклараціями розуміються декларації, що були подані до Реєстру, крім декларації кандидата на посаду (абз. 2 п.п. 2 п. 2 розд. ІІ Порядку № 449/21).

Декларація кандидата на посаду, якщо особу призначено на вакантну посаду державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у період дії воєнного стану, подається у період з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, до 00 годин 00 хвилин відповідного числа третього місяця від такого дня.

 Питання запобігання та виявлення корупції знаходяться на постійному контролі у керівництва Володимирецької селищної ради.

 На електронну скриньку Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції протягом звітного періоду повідомлень від працівників селищної ради про факти, що свідчать про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами, недотримання Правил етичної поведінки не надходило. Випадків порушень вимог антикорупційного законодавства за 2021 рік не зафіксовано.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
Інна ХРИСТЯНОВИЧ