Викривачам корупції надано право на безоплатну вторинну правову допомогу !

Володимирецьке бюро правової допомоги інформує, що задля забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги викривачам корупції, у зв’язку з повідомленням ними інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, внесено зміни у ЗУ «Про безоплатну правову допомогу».

Як відомо, 01 січня 2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції», яким, зокрема, були внесені зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон) в частині віднесення до суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу викривачів у зв’язку з повідомленням ними інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

Закон України «Про запобігання корупції» (далі – Закон-2) визначає правовий статус викривачів, встановлює права, гарантії та механізм захисту таких осіб.

Так, частиною першою статті 1 Закону-2 визначено, що викривачем є фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Разом з тим, згідно з внесеними до Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) змінами викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, звернулася із заявою або повідомленням про корупційне кримінальне правопорушення до органу досудового розслідування та є заявником (пункти 162 та 25 частини першої статті З КПК).

Крім того, відповідно до внесених до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) змін викривач є свідком у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією (частина третя статті 272).

Як передбачає частина третя статті 53 Закону-2 для захисту прав та представництва своїх інтересів, викривач може користуватися всіма видами правової допомоги, передбаченої Законом України «Про безоплатну правову допомогу», або залучити адвоката самостійно.

Зокрема, пунктом 5 частини другої статті 533 Закону-2 передбачено, що викривач після повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених іншою особою, має право на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривача.

Таким чином, місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – місцеві центри) забезпечують надання безоплатної вторинної правової допомоги виключно з питань, пов’язаних із захистом їхніх прав, порушених у зв’язку із повідомленням ними інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень закону, вчинених іншою особою, яка стала викривачам відома у зв’язку з їхньою трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Відповідно до частини четвертої статті 18 Закону разом із зверненням про надання безоплатної вторинної правової допомоги особа або законний представник особи повинні подати документи, що підтверджують належність особи або осіб, стосовно яких звертається законний представник, до однієї з вразливих категорій осіб, передбачених частиною першою статті 14 Закону.

Водночас викривачу, який звертається за безоплатною правовою допомогою, необхідно довести свою приналежність до категорії викривачів, а також зв’язок предмета звернення з таким повідомленням.

При цьому підтвердити такий зв’язок зможе лише Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) за результатами перевірки дотримання законодавству, з питань захисту прав викривачів, передбачені пунктом 13 частини першої статті 11 Закону-2.

Крім того, статтю 214 КПК доповнено частиною дев’ятою, в якій зазначається, що слідчий протягом 24 годин з моменту внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у письмовій формі повідомляє Національне агентство про початок досудового розслідування за участю викривача, підставу початку досудового розслідування та інші відомості, передбачені вказаною статтею. Копія зазначеного повідомлення Національному агентству надається викривачу.

Також, положеннями статті 257 КУпАП передбачено, що у разі участі у справі про адміністративне правопорушення викривача одночасно з надісланням протоколу до суду особа, яка склала протокол про вчинення адміністративного    правопорушення,    пов’язаного   з    корупцією,    надсилає інформацію про особу викривача до Національного агентства.

Отже, з урахуванням викладеного, особа, яка звертається за безоплатною вторинною правовою допомогою, з метою доведення приналежності до категорії викривачів, має подати наступні документи:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через   свої  релігійні  переконання  відмовляються  від  прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) такої особи та/або її представника;
  • копія повідомлення Національному агентству про початок досудового розслідування за участю викривача;
  • інший документ, виданий Національним агентством в письмовій формі, який підтверджує, що особа є викривачем у зв’язку із повідомленням нею інформації про можливі факти  корупційних  або  пов’язаних  з  корупцією
  • правопорушень, інших порушень закону, вчинених іншою особою.

 

Довідково. Володимирецьке бюро правової допомоги: смт Володимирець, вул. Соборна, 20 (приміщення Володимирецької районної державної нотаріальної контори),тел. (03634) 2-58-08, (068) 091 88 85.

 

Володимирецьке бюро правової допомоги

                                          Сарненського МЦ з надання БВПД

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *