Відновлення якості зужитої в побуті та промисловості стічної води на комунальних очисних спорудах в смт Володимирець Рівненської області (заява про наміри та заява про екологічні наслідки)

ЗАЯВА   ПРО   НАМІРИ

 1.Інвестор (замовник): КП водопостачання та водовідведення «АКВА».

Поштова та електронна адреса: 34300, Рівненська обл., Володимирецький район, смт Володимирець, вул.Грушевського,68, тел. 099 441 20 60.

2. Місце розташування майданчиків   (трас)   будівництва    (варіанти): об’єкт знаходиться в смт Володимирець Рівненської області.

3. Характеристика діяльності (об’єкта): Відновлення якості зужитої в побуті та промисловості стічної води на комунальних очисних спорудах в смт Володимирець Рівненської області.

Відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з урахуванням критеріїв визначення планової діяльності, яка не підлягає ОВД, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають ОВД (Постанова КМУ від 13.12.2017р. За №1010) об’єкт  не потребує проведення процедури ОВД.

Транскордонного впливу немає.

4.Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: покращення екологічної ситуації; зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій  при експлуатації очисних споруд; забезпечення граничнодопустимих концентрацій при скиданні очищених стічних вод у водний об’єкт.

5.Розрахункова потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

– земельних: в межах існуючої ділянки;

– енергетичних: (витрати електроенергії): 48,000 тис.кВт/рік;

–  водних: 365 м3/рік;

– трудових: 5 чол. (4 чол./зміну).

6.Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): транспорт Підрядника при будівництві, при експлуатації – транспорт Замовника.

7.Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: у проекті будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівельні й територіальні обмеження згідно з чинними нормативними документами.

8.Необхідна  еколого – інженерна  підготовка  і  захист  території  за варіантами: не потрібна.

9.Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і  експлуатації) на навколишнє природне середовище:

Вплив на клімат і мікроклімат відсутній.

Вплив на повітряне середовище при експлуатації очисних споруд пов’язаний  з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря  від обладнання очисних споруд; концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі не перевищуватимуть нормативів ГДК.

Вплив на геологічне середовище відсутній.

Вплив на водне середовище – впливає в межах діючих нормативів; після завершення всіх робіт по реконструкції, очисні споруди повинні забезпечувати їх повну біологічну очистку. Показники очищеної води відповідатимуть нормам.

Вплив на ґрунти можливий при неналежному зберіганні відходів та при аварійних ситуаціях.

Вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти відсутній.

Вплив на навколишнє соціальне середовище (населення) – позитивний, поліпшення роботи очисних споруд.

Вплив на навколишнє техногенне середовище – відсутній.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання,

утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: в процесі реконструкції – будівельні відходи; в процесі експлуатації –  тверді побутові відходи, а також пісок, осад і вловлені грубі покидьки підлягають вивезенню після зневоднення та дезінфекції спецтранспортом згідно заключних угод.

11. Обсяг виконання ОВНС: розділ виконується у відповідності до ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».

12. Участь громадськості: розповсюдження Заяви про наміри та Заяви про екологічні наслідки діяльності через засоби масової інформації, доступ громадськості до матеріалів проекту ОВНС, врахування Заяв звернень громадських організацій, об’єднань та окремих громадян на стадії розробки матеріалів ОВНС, проведення за їх вимогою громадських слухань з приводу проектованої діяльності. За довідками звертатись: КП по водопостачанню та водовідведенню «АКВА»: Рівненська обл., Володимирецький район, смт Володимирець, вул.Грушевського,68, тел. 099 441 20 60.

 

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

 1.Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення.

Метою робочого проекту «Відновлення якості зужитої в побуті та промисловості стічної води на комунальних очисних спорудах в смт Володимирець Рівненської області (коригування)» є забезпечення очистки стічних вод від населення і інфраструктури смт Володимирець, запобігання виникнення аварійних ситуацій та відповідно забруднення водного об’єкту.

Існуючі очисні споруди смт Володимирець загальною потужністю 800м3/добу (292 тис.м.куб/рік) збудовані у 1989 році. На даний час фактична витрата стічних вод  складає 353,151 м.куб/добу (128,900 тис.м.куб/рік).

Робочий проект розроблений у 2011 році ТОВ “Комфорт-Еко” передбачав реконструкцію очисних споруд з урахуванням очищення промислових стічних вод від Володимирецького молокозаводу.

Коригування робочого проекту у 2019 році включає зміну технології очисних споруд продуктивністю 100 м.куб/добу для очищення промислових стічних вод від молокозаводу, який на даний час ліквідований, на технологію очищення господарсько-побутових стічних вод від смт Володимирець продуктивністю 360 м.куб/добу (131,400 тис.м.куб/рік).

Очисні споруди експлуатуються протягом року – 365 днів (8760 год).

Відвід очищеної води в водний об’єкт виконується по існуючому скидному колектору в р.Бережанка.

Розмір санітарно-захисної зони очисних споруд навколо споруд механічного і біологічного очищення з муловими майданчиками продуктивністю від 0,2 до 5 тис. м куб/добу складає 200 м. Житлова і громадська забудова в межах СЗЗ відсутня.

2.Суттєві фактори, що впливають на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій

Відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з урахуванням критеріїв визначення планової діяльності, яка не підлягає ОВД, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають ОВД (Постанова КМУ від 13.12.2017р. За №1010) об’єкт  не потребує проведення процедури ОВД.

Експлуатація очисних споруд може потенційно впливати на водне середовище та атмосферне повітря.

Ступінь екологічного ризику планованої діяльності та впливу на умови життєдіяльності людини та природне середовище оцінюється як мінімальний при умові виконання всіх вимог, передбачених проектом в частині комплектації обладнанням, виконання робіт та експлуатації очисних споруд.

Аварійні і залпові викиди та скиди, в результаті яких концентрації забруднюючих речовин можуть досягнути рівня небезпечного для життя людини, не припускаються. Тобто ризику виникнення надзвичайних екологічних ситуацій немає.

  1. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних норм і стандартів

Ресурсозберігаючі, захисні та охоронні заходи, розроблені в проекті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розташування очисних споруд, знизити до мінімуму вплив негативних факторів, що діють на навколишнє середовище.

Рішення, прийняті проектом, в цілому не вплинуть на екологічну ситуацію прилеглої території.

  1. Перелік залишкових впливів

Рівень забруднення атмосферного повітря в період будівництва та експлуатації не перевищують ГДК по всіх забруднюючих речовинах.

Скид зворотних вод, концентрація речовин в яких не перевищує допустиму, не призведе до погіршення якості річкової води нижче за нормативну в контрольному створі.

Відходи, що утворюються при будівництві та експлуатації очисних споруд вивозяться в місця, відведені органами місцевого самоврядування та погоджені управлінням екології та природних ресурсів.

Виконання проектних рішень підвищує надійність роботи очисних споруд, що в свою чергу з екологічних позицій забезпечує мінімальні рівні впливу під час експлуатації очисних споруд на навколишнє природне середовище.

  1. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єктів проектованої діяльності «Замовник» зобов’язується:

– суворо контролювати виконання будівельно-монтажних робіт у відповідності з проектом;

– проводити експлуатацію очисних споруд у відповідності з інструкціями по експлуатації обладнання;

– забезпечити кваліфікацію обслуговуючого персоналу у відповідності з вимогами штатного розкладу і виробничих інструкцій;

– у повному обсязі реалізовувати всі заходи передбачені даним проектом відповідно до діючого природоохоронним законодавством України;

– проводити моніторинг за якістю атмосферного повітря на границі СЗЗ, складом стоків та якістю очищених вод;

– вчасно ліквідувати наслідки аварійних ситуацій;

– забезпечення отримання необхідних дозвільних документів (лімітів) при необхідності;

– експлуатацію об’єкта з додержанням принципів добросусідства та вільного доступу громадськості до інформації, пов’язаної з впливом на навколишнє середовище;

– забезпечення оплати платежів за забруднення навколишнього природного середовища в об’ємах та в терміни, передбачені чинним законодавством.

Контроль забруднення навколишнього природного середовища буде здійснюватися інструментальними методами силами ліцензованих лабораторій у відповідності з затвердженими методиками з екологічних позицій, рівень впливу об’єкта планованої діяльності на навколишнє середовище визначається, як мінімальний.

 

Завантажити документи: 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *