Вакансії

Володимирецька селищна рада оголошує конкурс

на заміщення вакантної посади спеціаліста ІІ категорії з питань публічних закупівель

 23.01.2020 р.

Професійні та кваліфікаційні вимоги до кандидатів: Освіта вища за спеціальністю «Правознавство», Економіка» або Бухгалтерський облік і аудит» та освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, магістр (спеціаліст). Стаж роботи за фахом на державній службі  чи в органі місцевого самоврядування  не менше  2 років або за фахом в інших сферах діяльності не менше 3 років. Навички роботи на комп’ютері. Вільне володіння державною мовою.

На конкурс подаються такі документи:

 • заява на ім’я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі, в якій зазначається, що заявник ознайомлений з установленими законодавством обмеженнями щодо прийняття та проходження служби в органах місцевого самоврядування;
 • заповнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4х6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копія документа, який посвідчує особу;
 • копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції” (через систему електронного декларування).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи приймаються упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дня опублікування цього оголошення у газеті «Володимирецький вісник» за адресою: вул. Соборна, 39, смт Володимирець, Володимирецька селищна рада.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою за телефоном (03634) 2-38-24 та розміщена на веб-сайті ради www.volodselrada.gov ua (розділ «Вакансії»).

Оплата праці спеціаліста ІІ категорії з питань публічних закупівель здійснюється згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 та Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Завантажити список питань: 

Посадова інструкція


 

 

Володимирецька селищна рада

оголошує конкурс

з відбору кандидатури, що буде рекомендована для зайняття посади начальника комунального підприємства по водопостачанню та водовідведенню «Аква»

з 02.09.2019 р.

Професійні та кваліфікаційні вимоги до кандидатів: професійна (професійно-технічна), фахова передвища або вища освіта. Досвід роботи за фахом не менше трьох років.

 

На конкурс подаються документи:

– заява в довільній формі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», у якій зазначаються місце реєстрації та фактичного проживання кандидата, його контактний номер телефону, відомості про наявність чи відсутність обмежень, передбачених п. 4.5. Положення;

– копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата (для іноземців та осіб без громадянства – іншого документа, що посвідчує особу);

– копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

– копії заповненої частини трудової книжки (за наявності).

Кандидати можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня тощо.

 

Розмір посадового окладу керівника – мінімальний посадовий оклад (ставка) працівника основної професії підприємства з коефіцієнтом 3,5.

 

Документи приймаються по 05.08.2019 р. включно за адресою: Рівненська область смт. Володимирець, вул. Соборна, 39, Володимирецька селищна рада.

 

Додаткова інформація надається за телефоном  (03634)23527 та розміщена на веб-сайті селищної ради https://volodselrada.gov.ua/ (розділ «Вакансії»).

Положення про конкурсний відбір кандидатур на посаду начальника комунального підприємства по водопостачанню та водовідведенню «Аква»

Проект контракту: 

Інформаційна довідка про кандидатів: 

02.07.2019 р.

Володимирецька селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника комунального підприємства по водопостачанню та водовідведенню «Аква»

Професійні та кваліфікаційні вимоги до кандидатів: освіта вища, відповідно до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра. Навички роботи на комп’ютері. Вільне володіння державною мовою. Досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років.

На конкурс подаються такі документи:

– заяву в довільній формі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», у якій зазначаються місце реєстрації та фактичного проживання кандидата, його контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості, наявність чи відсутність обмежень, передбачених п. 4.5. Положення про конкурсний відбір;

– ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата, або документа, що надається громадянинові України у зв’язку з втратою паспорта (для іноземців та осіб без громадянства – іншого документа, що посвідчує особу);

– автобіографію кандидата, що обов’язково повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у громадських об’єднаннях, у тому числі в минулому;

– копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

– копію заповненої частини трудової книжки (за наявності);

– письмові пропозиції кандидата щодо подальшої фінансово-економічної діяльності комунального підприємства у довільній формі (бізнес-план, програма діяльності тощо, які повинні містити інформацію про план розвитку комунального підприємства на середньострокову перспективу, першочерговий план реформування комунального підприємства протягом одного року, пропозиції з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників комунального підприємства, підвищення його конкурентоспроможності на ринку, пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку комунального підприємства, інші відомості на розсуд кандидата).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Посадовий оклад начальника комунального підприємства визначається у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України № 859 від 19.05.1999 року.

Документи приймаються упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дня опублікування цього оголошення за адресою: Рівненська область смт. Володимирець, вул. Соборна, 39, Володимирецька селищна рада (до 10 лютого 2018 року).

Інформацію про фінансово-економічне становище комунального підприємства по водопостачанню та водовідведенню «Аква», іншу інформацію, яка потрібна для підготовки документів для участі у конкурсному відборі можна отримати в КП «Аква» за адресою смт. Володимирець вул. Грушевського, 68. Основний вид економічної діяльності комунального підприємства – забір, очищення та постачання води.

Статут комунального підприємства «Аква»

Положення про конкурсний відбір кандидатур на посаду начальника комунального підприємства по водопостачанню та водовідведенню «Аква»

Додаткова інформація щодо умов контракту та конкурсу надається селищною радою за телефоном (03634) 2-35-27.

11.01.2018 року

Проект контракту: 

Протокол засідання конкурсної комісії №1: 

Протокол засідання конкурсної комісії №2: 

 

Рішення Володимирецької селищної ради від 21.12.2017 року № 1073 «Про загальну чисельність керівних працівників, спеціалістів та посадових осіб селищної ради»


Володимирецька селищна рада оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади спеціаліста ІІ категорії з юридичних питань

Професійні та кваліфікаційні вимоги до кандидатів: Освіта вища за спеціальністю «Правознавство» та освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр (спеціаліст). Стаж роботи за фахом на державній службі або за фахом в інших сферах діяльності не менше 3 років. Навички роботи на комп’ютері. Вільне володіння державною мовою.
На конкурс подаються такі документи:

 • заява на ім’я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі, в якій зазначається, що заявник ознайомлений з установленими законодавством обмеженнями щодо прийняття та проходження служби в органах місцевого самоврядування;
 • заповнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4х6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копія документа, який посвідчує особу;
 • копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції” (через систему електронного декларування).
Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
Документи приймаються упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дня опублікування цього оголошення у газеті «Володимирецький вісник» (09.11.2017 року) за адресою: вул. Соборна, 39, смт Володимирець, Володимирецька селищна рада.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою за телефоном (03634) 2-38-24 та розміщена на веб-сайті ради www.volodrada.rv.ua (розділ «Вакансії»).
Оплата праці спеціаліста ІІ категорії з юридичних питань здійснюється згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 та Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

09.11.2017 року

Завантажити список питань: 

Посадові обов’язки: 

Протокол засідання конкурсної комісії: 


Володимирецька селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста з питань благоустрою

Професійні та кваліфікаційні вимоги до кандидатів: освіта вища, відповідно до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра. Навички роботи на комп’ютері. Вільне володіння державною мовою.

На конкурс подаються такі документи: 

 • заява на ім’я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі, в якій зазначається, що заявник ознайомлений з установленими законодавством обмеженнями щодо прийняття та проходження служби в органах місцевого самоврядування;
 • заповнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4х6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копія документа, який посвідчує особу;
 • копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції” (через систему електронного декларування).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи приймаються упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дня опублікування цього оголошення у газеті «Володимирецький вісник» (26.10.2017 р.), за адресою: вул. Соборна, 39, смт Володимирець, Володимирецька селищна рада.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою за телефоном (03634) 2-38-24 та розміщена на веб-сайті ради www.volodrada.rv.ua (розділ «Вакансії»).

Оплата праці спеціаліста з питань благоустрою буде здійснюватись згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268.

Завантажити файл «Перелік питань для перевірки знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні» та питання на перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень за посадою спеціаліста з питань благоустрою».

26.10.2017 року

Завантажити список питань: 

Посадові обов’язки: 

Протокол засідання конкурсної комісії: 


Спеціаліст із залучення інвестицій

Протокол засідання конкурсної комісії: 


Спеціаліст з питання реєстрації місця проживання

Протокол засідання конкурсної комісії: 


Спеціаліст ІІ категорії з юридичних питань

Протокол засідання конкурсної комісії: