Служба у справах дітей

Спеціалісти відділу

Охримчук Інна Юріївна

головний спеціаліст (декретна відпустка)

Графік прийому громадян

Понеділокз 08:00 до 16:00
Четверз 08:00 до 16:00

Обідня перерва: з 13:00 до 14:00

Перелік послуг

Перелік документів

 • один з батьків подає заяву до служби у справах дітей за місцем проживання дитини;
 • копію паспорта;
 • довідку з місця реєстрації (проживання) та склад сім’ї;
 • копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності);
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • довідку з місця навчання, виховання дитини;
 • довідку про сплату аліментів (у разі наявності);
 • акт обстеження умов проживання заявника.

Вищезазначений перелік документів не є вичерпним.
Розгляд питання здійснюється в місячний термін.

Перелік документів
 • батько/мати подає заяву до служби у справах дітей;
 • копію паспорта;
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • довідку з місця реєстрації (проживання) та довідку про склад сім’ї;
 • копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності);
 • довідку про сплату аліментів (у разі наявності);
 • акт обстеження умов проживання.
Вищезазначений перелік документів не є вичерпним. Розгляд питання здійснюється в місячний термін.

Перелік документів

 • заяву від матері чи батька;
 • копію паспорта;
 • довідку з місця реєстрації (проживання) та склад сім’ї;
 • копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності);
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • довідку з місця навчання, виховання дитини;
 • довідку про сплату аліментів (у разі наявності).

Вищезазначений перелік документів не є вичерпним.
Розгляд питання здійснюється в місячний термін.

Довідкова інформація

Згідно з вимогами статті 160 Сімейного кодексу України, місце проживання дитини, яка не досягла десяти років, визначається за згодою батьків; місце проживання дитини, яка досягла десяти років, визначається за спільною згодою батьків та самої дитини; якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини, яка досягла чотирнадцяти років, визначається нею самою.

Відповідно до вимог частини 1 статті 161 Сімейного кодексу України, якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із них буде проживати малолітня дитина ( віком до 14-ти років), спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Перелік документів

 • копію паспорта заявника;
 • копію паспорта дитини (у разі наявності);
 • довідку про реєстрацію місця проживання заявника (у разі коли в паспорті відсутні дані про реєстрацію місця проживання) та склад сім’ї;
 • довідку про реєстрацію місця проживання дитини;
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • копію рішення суду про розірвання шлюбу (у разі наявності);
 • підтвердження про відправлення рекомендованого листа згідно з вимогами, передбаченими абзацом першим частини п’ятої статті 157 Сімейного кодексу України(у разі наявності);
 • копію документа, виданого лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, в порядку та за формою, встановленими МОЗ (подається для тимчасового виїзду за межі України дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або на утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує трансплантації органа або паліативної допомоги).

Підставами для відмови у затвердженні висновку про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України є:

 • неподання заявником документів, передбачених вищевказаним пунктом;
 • наявність рішення суду, в якому визначено місце проживання дитини з іншим із батьків, або відкриття провадження у справі щодо визначення місця проживання дитини.

Вищезазначений перелік документів не є вичерпним.
Розгляд питання здійснюється в місячний термін.

Довідкова інформація

Відповідно до пункту 72-1 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 для підтвердження місця проживання дитини під час вирішення питання її тимчасового виїзду за межі України з метою, визначеною частиною п’ятою статті 157 Сімейного кодексу України (лікування, навчання, участі дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких, туристичних, дослідницьких, спортивних заходах, оздоровлення та відпочинку дитини за кордоном, у тому числі у складі організованої групи дітей), подає до служби у справах дітей за місцем проживання дитини заяву та документи той з батьків, з ким проживає дитина.

Перелік документів

 • копія паспорта.
 • копія свідоцтва про народження дитини.
 • довідка про реєстрацію місця проживання.
 • довідка з фактичного місця проживання (про склад сім’ї).
 • копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності), або відповідне рішення суду.

Враховуючи вимоги чинного законодавства України та з метою вирішення спору між батьками щодо участі у вихованні дитини, рекомендуємо надати ще й такі документи:

 • рішення суду про стягнення аліментів;
 • інформація щодо матеріального  утримання дитини (довідка з місця роботи про доходи за останні 6 місяців із зазначенням про розмір утриманих аліментів на дитину або копії відповідних квитанцій);
 • характеристика за місцем роботи чи проживання, належним чином завірена;
 • довідка з місця навчання, виховання дитини;
 • довідка про стан здоров’я дитини (за потребою);
 • акт обстеження умов проживання;
 • інші документи, які підтверджують факт виконання батьками своїх обов’язків щодо виховання та утримання дитини, їхнього ставлення до дитини, інших обставин, що мають істотне значення.
 • Розгляд питання здійснюється в місячний термін.

Довідкова інформація

Відповідно до вимог частини 1 статті 159 Сімейного кодексу України, якщо той із батьків, з ким проживає дитина, чинить перешкоди тому з батьків, хто проживає окремо, у спілкуванні з дитиною та у її вихованні, зокрема якщо він ухиляється від виконання рішення органу опіки та піклування, другий із батьків має право звернутися до суду з позовом про усунення цих перешкод.

Перелік документів

 • заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);
 • довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
 • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
 • копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
 • довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • копію паспорта;
 • висновок   про  стан  здоров’я  заявника,  складений  за  формою  згідно  з  додатком   5 вищезазначеного Порядку;
 • довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
 • довідку   про   наявність   чи   відсутність  судимості   для   кожного   заявника,  видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника;
 • письмову  згоду  всіх  повнолітніх  членів  сім’ї,  що  проживають  разом  з  особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім’ю або на власній житловій площі – дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

Строк дії документів, зазначених у цьому пункті, становить дванадцять місяців з дати видачі.
Розгляд питання здійснюється в місячний термін.

Довідкова інформація

Рішення про встановлення опіки, піклування приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади у місячний строк після подання заяви і документів, зазначених у пункті 40 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (із змінами).

Особі, яка виявила бажання взяти на виховання в сім’ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, необхідно звернутися до служби у справах дітей Володимирецької селищної ради.

Відповідно до пункту 39 постанови КМУ від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» особи, в сім’ї яких влаштовуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, зобов’язані пройти курс навчання з проблем виховання таких дітей (за винятком осіб, які бажають усиновити дитину) в регіональному центрі соціальних служб.

Родичі, в яких проживає  дитина-сирота  або  дитина, позбавлена батьківського піклування, що мають намір взяти її під опіку, піклування, курс навчання не проходять.

Перелік документів

 • ухвала суду про відкриття провадження по справі про позбавлення батьківських прав;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • копія паспорта відповідача;
 • довідка з місця навчання дитини;
 • довідка з місця проживання дитини;
 • акт обстеження житлово-побутових умов проживання дитини;
 • характеристика відповідача з місця проживання, з місця навчання дитини;
 • докази, які підтверджують аморальну поведінку відповідача (затримання, приводи);
 • довідка лікаря-нарколога на відповідачів;
 • характеристика на особу, яка виходить з позовом, довідка з місця роботи, та реєстрації.

Розгляд питання здійснюється в місячний термін.

Довідкова інформація

Відповідно до ст. 165 Сімейного кодексу України право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім’ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров’я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

Перелік документів

 • спільну заяву батьків (у випадку розлучених – заява від кожного з батьків);
 • паспорти батьків дітей (оригінали, копії);
 • свідоцтва про народження дітей (оригінали, копії);
 • довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків батьків та дітей (оригінали, копії);
 • свідоцтво про укладення або розірвання шлюбу (оригінал, копія);
 • право установчий документ та технічний паспорт на житло, яке відчужується, та на житло, право власності на яке або право користування яким матиме дитина (оригінали, копії);
 • довідка департаменту адміністративних послуг про реєстрацію місця проживання батьків та дітей;
 • довідка з місця проживання та про склад сім’ї;
 • інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, що відчужується та право власності/користування яке матиме дитина;
 • співбесіда з дітьми з 7 років;
 • заява дитини віком від 14 до 18 років.

Розгляд питання здійснюється в місячний термін.

Довідкова інформація

Для отримання дозволу (згоди) на продаж, обмін, дарування, поділ майна, що є у спільній частковій власності або у спільній сумісній власності житла, укладання договорів конкретного користування житлом та інші, батьки та неповнолітні діти, які мають право власності на майно, або право користування майном, необхідно звернутися до служби у справах дітей Володимирецької селищної ради.

У разі виїзду сім’ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім’ї.

Перелік документів

 • заява;
 • копія паспорту та довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) заявника (заявників) та склад сім’ї;
 • документи, що підтверджують факт родинних відносин;
 • довідка про доходи заявника за останні 6 місяців або його декларація про  доходи за останні 6 місяців;
 • копія свідоцтва про народження дитини (у разі наявності).

Вищезазначений перелік документів не є вичерпним.
Розгляд питання здійснюється в місячний термін.

Перелік документів

 • заява від неповнолітньої дитини;
 • зава про згоду на отримання повної цивільної дієздатності від батьків;
 • копія паспорту батьків;
 • копія свідоцтва про народження/паспорта дитини;
 • довідка про реєстрацію місця проживання та склад сім’ї;
 • або рішення суду.

Вищезазначений перелік документів не є вичерпним.
Розгляд питання здійснюється в місячний термін.

Перелік документів

 • заява особи про надання згоди на тимчасове влаштування в її сім’ю дитини;
 • копія паспорту
 • акт обстеження умов проживання особи.
 • згода дитини (якщо вона може висловити свою думку) у вигляді її письмової заяви, написаної власноручно в присутності посадової особи, яка приймає документи, про що робиться відмітка на заяві із зазначенням прізвища, імені, по батькові, підпису посадової особи та дати;
 • письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом із особою, яка надала згоду на тимчасове влаштування в її сім’ю дитини для проживання на одній житловій площі, написаної власноручно в присутності посадової особи, яка приймає документи, про що на заяві робиться відмітка із зазначенням прізвища, імені, по батькові, підпису посадової особи та дати.

Вищезазначений перелік документів не є вичерпним.
Розгляд питання здійснюється в місячний термін.

Довідкова інформація

Умови і випадки надання. Тимчасове влаштування дитини, яка залишилася без батьківського піклування, у тому числі дитини, розлученої із сім’єю, проводять у межах компетенції служба у справах дітей та уповноважений орган Національної поліції за місцем виявлення дитини.

Дитина, в якої є родичі або інші особи, з якими в неї на момент залишення без батьківського піклування склалися близькі стосунки (сусіди, знайомі) та які бажають залишити її на виховання у своїй сім’ї, може перебувати в їх сім’ї до прийняття рішення про влаштування дитини. 

Якщо дитина не може дати письмової згоди, про форму та зміст такої згоди посадова особа, яка приймає документи, складає акт за формою, встановленою Мінсоцполітики.

Підставою для тимчасового перебування дитини в сім’ї родичів або інших осіб, з якими у неї склалися близькі стосунки, є наказ служби у справах дітей про тимчасове влаштування дитини.

Якщо під час обстеження умов перебування дитини підтвердився факт залишення дитини без батьківського піклування, служба у справах дітей або виконавчий орган селищної ради протягом одного дня забезпечують тимчасове влаштування такої дитини.

Перелік документів

 • паспорт та ідентифікаційний номер;
 • свідоцтво про шлюб (рішення про розлучення);
 • довідка про заборгованість з аліментних виплат(рішення про стягнення аліментів);
 • витяг з реєстру прав власності на майно;
 • згода дитини на прийняття в дар майна(якщо виповнилось 14 років);
 • довідка про склад сім’ї;
 • довідка про відсутність заборгованості по оплаті комунальних послуг;
 • свідоцтво про народження дітей.

Розгляд питання здійснюється в місячний термін.

Довідкова інформація

Законодавством передбачено припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно. Це означає, що той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку).

Укладення такого договору позбавляє того з батьків, хто відступив нерухоме майно, обов’язку грошового утримання дитини у вигляді сплати аліментів, однак, згідно ч. 3 ст. 190 СК України, не звільняє його від обов’язку брати участь у додаткових витратах на дитину.

Право власності на нерухоме майно за таким договором виникає з моменту державної реєстрації цього права відповідно до закону.

Перелік документів

 • заява;
 • копія паспорта;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • довідка про доходи за останні 6 місяців;
 • відомості про сплату аліментів (відсутності заборгованості);
 • довідка із закладу про відвідування дитини;
 • акт обстеження умов проживання заявника;
 • оцінка потреб від центру соціальних служб.

Розгляд питання здійснюється в місячний термін.

Перелік документів

 • заява;
 • копія паспорта;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • довідка про доходи/працевлаштування;
 • довідка з місця проживання та склад сім’ї;
 • довідка із закладу про відвідування дитини;
 • акт обстеження умов проживання заявника;
 • довідка про повернення матері/батька з місць позбавлення волі.

Розгляд питання здійснюється в місячний термін.

Переліки документів

Для надання статусу законний представник дитини або у разі, коли дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють, її родичі (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра), вітчим, мачуха, представник органу опіки та піклування подають до служби у справах дітей заяву про надання статусу, згоду на обробку персональних даних і засвідчені в установленому порядку копії наступних документів:

 • свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
 • документа, що посвідчує особу заявника;
 • документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини або родинні стосунки між дитиною та заявником;
 • довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи або документа, що підтверджує проживання/перебування дитини у місті/селі.

Якщо дитина отримала поранення, контузію, каліцтво, також подаються виписки з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини в закладах охорони здоров’я із зазначенням діагнозу.

Якщо дитина зазнала фізичного, сексуального насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалася до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань, незаконно утримувалася, у тому числі в полоні, також подаються копії:

 • заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпілої, зареєстрованої в установленому порядку у відповідних правоохоронних органах;
 • витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження;
 • висновку експерта за результатами судової експертизи (за наявності), проведеної в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні, якою встановлено факти фізичного, сексуального насильства щодо дитини внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Якщо дитина зазнала психологічного насильства, також подаються:

 • висновок оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах, підготовлений фахівцем із соціальної роботи центру соціальних служб;
 • копія посвідчення з написом “Посвідчення члена сім’ї загиблого”, якщо дитина отримала статус відповідно до Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 740;
 • копія свідоцтва про смерть та копія документа, що підтверджує загибель особи в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція, або копія документа, що підтверджує смерть особи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих у зазначеному населеному пункті у період здійснення антитерористичної операції, у разі загибелі батьків дитини або одного з них – із числа цивільних осіб.

Довідкова інформація

Служба у справах дітей Володимирецької селищної ради на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2017 № 268 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів», постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 301 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 і від 5 квітня 2017 р. № 268» повідомляє, що діти та особи з числа внутрішньо-переміщених осіб, які на момент здійснення антитерористичної операції проживали на території Донецької та Луганської областей; діти, батьки, яких загинули внаслідок проведення АТО мають право на отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Право на отримання цього статусу мають діти та особи, які під час здійснення антитерористичної операції не досягли 18 років (повноліття) і які внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів:

 • отримали поранення, контузію, каліцтво;
 • зазнали фізичного, сексуального насильства;
 • були викрадені або незаконно вивезені за межі України;
 • залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;
 • незаконно утримувалися, в тому числі в полоні;
 • зазнали психологічного насильства.

Дитина, якій виповнилося 14 років, має право самостійно звернутися до служби у справах дітей та подати документи для отримання статусу.

Після збору всіх необхідних документів заявник подає їх до служби у справах дітей.

Рішення про надання або відмову в наданні статусу приймається органом опіки та піклування Володимирецької селищної ради протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу за результатами розгляду комісії з питань захисту прав дитини.

Статус дитини, постраждалої внаслідок бойових дій та збройних конфліктів, зберігається й після досягнення нею повноліття.