Селищний голова

ОСМОЛОВИЧ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

Дата народження – 30 грудня 1965 року
Місце народження – с. Липне Володимирецького району Рівненської області
Освіта – вища, Вінницький державний педінститут ім. М. Острозького
Телефон – (03634) 2-52-10

БІОГРАФІЯ СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

Осмолович Олександр Григорович народився 30 грудня 1965 року в селі Липне Володимирецького району Рівненської області в родині колгоспників.
1 вересня 1973 року пішов у перший клас Липенської початкової школи. У 1981 році закінчив Красносільську неповну середню школу і перейшов на навчання до Володимирецької середньої школи, яку закінчив у 1983 році.
У 1984 році закінчив Володимирецьку автошколу ДОСААФ і був призваний на військову службу. Дійсну військову службу проходив у військово-повітряних силах СРСР в м. Енгельс Саратівської області з 22 травня 1984 року по 07 травня 1986 р.
У 1986 році став студентом Вінницького державного педінституту ім. М. Острозького, який закінчив у 1990 році, здобувши професію викладача початкової військової підготовки та фізичного виховання.
1990 – 1991 рр. працював у Володимирецькому райкомі комсомолу інструктором, ІІ секретарем.
1991 – 1993 рр. – методист, директор Володимирецького будинку школярів та юнацтва.
1993 – 1996 рр. – директор Володимирецького районного будинку культури.
1996 – 2002 рр. – директор загальноосвітньої школи № 1 в смт. Володимирець, паралельно 1997 – 1998 рр. здобув другу вищу освіту за спеціальністю “Менеджер освіти”.
З січня 2003 по 18.04.2006 р. займався підприємницькою діяльністю.
В 2004 році був призначений директором ДЮСШзФ, паралельно очолював Володимирецький локальний центр дистанційного навчання університету “Україна”.
2006 – 2016 рр. – селищний голова смт. Володимирець.
Одружений, має двох синів. Позапартійний. Осуджений не був. До кримінальної відповідальності не притягувався.

ПОВНОВАЖЕННЯ СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

Витяг із Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Стаття 42. Повноваження сільського, селищного, міського голови.
1. Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.
2. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених цим Законом.
3. Сільський, селищний, міський голова:
1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;
3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;
4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;
6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;
7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;
8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;
13) є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;
14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;
16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;
17) веде особистий прийом громадян;
18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;
19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;
20) видає розпорядження у межах своїх повноважень.
4. Сільський, селищний, міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
5. При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
6. Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.
Стаття 59. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (п.8)
Сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної, обласної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.