Повідомлення про необхідність оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти Володимирецької територіальної громади

Повідомлення про необхідність оптимізації

Робоча група з питань оптимізації та розвитку закладів загальної середньої освіти Володимирецької селищної ради (далі – робоча група) повідомляє про необхідність оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти Володимирецької територіальної громади (склад робочої групи затверджено розпорядженням селищного голови № 63 від 02.06.2021 року).

Необхідність обгрунтовується з врахуванням громадської думки у процесі підготовки та прийняття рішень, що стосуються оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти Володимирецької територіальної громади.

Метою оптимізації мережі закладів освіти є ефективне використання бюджетних коштів та наявних приміщень, створення умов для здобуття громадянами якісної повної загальної середньої освіти.

За результатами засідань робочої групи та з урахуванням пропозицій, отриманих від громадськості, управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради підготує відповідний проект рішення, який розглядатимуть депутати Володимирецької селищної ради. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти прийматиме його засновник, а саме депутати Володимирецької селищної ради. Таке рішення буде прийнято виключно у відповідності до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

Проблематика, що потребує вирішення

Сьогодні на території Володимирецької громади функціонує 17 закладів загальної середньої освіти: 6 шкіл І-ІІ ступенів (1-9 класи) та 11 шкіл І-ІІІ ступенів (1-11 класи). Середня вартість навчання одного учня  в громаді становить близько 23 745 тис. грн. на рік. Середня кількість учнів на одного вчителя складає 9 дітей. Загальна кількість учнів складає 5061. Відповідно, значна частина бюджетних коштів іде на забезпечення надання освітніх послуг – розмір лише освітньої субвенції з державного бюджету у 2021 році становить більше 120 млн. грн.

Розрахунок освітньої субвенції, яка забезпечує виплату заробітної плати педагогічним працівникам, здійснюється на основі скоригованої розрахункової наповнюваності класів. Така наповнюваність, у свою чергу, визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання. Для нашої громади вона становить 18 учнів на клас. Школи з нижчою фактичною наповнюваністю класів у порівнянні з розрахунковою є найбільш затратними установами (у перерахунку на одного учня). Серед закладів громади найбільш затратними є Малотелковицький НВК (53570 грн. на одного учня на рік), Красносільський НВК (38787 грн.), Любахівський НВК (30097 грн.), Володимирецький НВК (27889 грн.). Для порівняння, вартість навчання одного учня у Володимирецькому колегіумі становить 22486 грн., а у Воронківському НВК – 18681 грн., тобто майже у 3 рази менше ніж в Малотелковицькій школі.

Аналіз фактичної та розрахункової наповнюваності класів окремо у 1-4 класах, 5-9 класах та 10-11 класах вказує на те, що в старшій школі індекс спроможності є найнижчим. Фактична наповнюваність класів старшої школи значно нижча від розрахункової – дітей у 10-11 класах вчиться мало. Відповідно і вартість навчання дітей у таких школах вища, що видно із таблиці нижче.

Назва навчально-виховного комплексу Малотелковицький Красносільський Любахівський  Володимирецький
Вартість навчання одного учня (тис. грн. на рік) 53570 38787 30097 27889
Всього учнів 68 118 180 211
Кількість учнів у класі 1 клас 5 18 (14 Красносілля, 4 Липно) 23 (15 Любахи, 8 Острівці) 22
2 клас 9 12 (8 Красносілля, 4 Липно) 15 (15 Любахи, 8 Острівці) 19
3 клас 5 14 (9 Красносілля, 5 Липно) 21 (15 Любахи, 6 Острівці) 22
4 клас 7 8 (6 Красносілля, 2 Липно) 15 (10 Любахи, 5 Острівці) 21
5 клас 5 13 22 16
6 клас 6 13 17 24
7 клас 7 10 16 16
8 клас 5 9 15 23
9 клас 5 10 15 25
10 клас 9 5 13 9
11 клас 5 6 8 14

 

Надмірні витрати на утримання таких закладів освіти позбавляють можливості забезпечувати високий рівень оплати праці педагогічних працівників усієї громади, реінвестувати кошти у розвиток шкіл та на реалізацію інфраструктурних проектів тощо. Тому Володимирецька селищна рада, керуючись пунктом 28 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого КМУ від 28.02.2002 №228, встановлює, що витрати повинні бути приведені у відповідність з бюджетними асигнуваннями. Для цього чисельність працівників установ, затверджених за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність з визначеним фондом оплати праці.

Окремо варто зазначити, що школи, де фактичне наповнення класів не менше розрахункового, надають освітні послуги якісніше, а соціалізація дітей здійснюється ефективніше. Це стосується таких аспектів як загальний рівень підготовки учнів та виконання ними навчальних програм, розвиток навичок спілкування в колективі та лідерських навичок,  можливість ширшої реалізації здібностей та творчої майстерності. Також, конкурентне учнівське середовище стимулює мотивацію до кращих результатів у навчанні. Загальні комунікативні навички та якість шкільної соціалізації мають вагомий вплив на самореалізацію дітей після закінчення загальноосвітніх закладів.

Пропозиція Володимирецької селищної ради

Враховуючи вищесказане, Володимирецька селищна рада пропонує Проект рішення № 31 від 23.06.2021 “Про зміну типу, найменувань та затвердження статутів у новій редакції закладів освіти Володимирецької селищної ради” (опублікований на сайті селищної ради у розділі «Проекти рішень селищної ради»), який передбачає оптимізацію Любахівського, Бишляцького, Берестівського, Воронківського, Жовкинівського, Зеленівського, Половлівського, Красносільського та Володимирецького навчально-виховних комплексів, а саме визначає їх гімназіями (закладами освіти І-ІІ ступенів – це 1-9 класи), та Малотелковицького навчально-виховного комплексу, визначивши його закладом І ступеня (1-4 класи). Учням цих шкіл буде надана можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти в інших закладах освіти Володимирецької громади.

Оптимізація дозволить створити ефективну систему управління освітньою сферою, яка в кінцевому рахунку допоможе підвищити якість освітніх послуг і заощадити кошти громади.

Наголошуємо, що першочерговою метою реорганізації шкіл є підвищення якості освітніх послуг та збільшення можливостей для учнів.

Відповідні проекти рішень розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту».

Умови участі в обговоренні необхідності оптимізації та додаткова інформація

До участі в обговоренні запрошуються жителі Володимирецької територіальної громади, фізичні та юридичні особи, громадські об’єднання, політичні партії, громадські організації, представники засобів масової інформації.

Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.

Пропозиції та зауваження  можна подати  в письмовій або усній формі до 9 липня 2021 року за адресою: смт Володимирець, вул. Повстанців, 21. Або за телефоном 0969765631.

Пропозиції також можна надіслати на електронну пошту uprsoccul@ukr.net.

Усі пропозиції та зауваження подаються виключно із зазначенням  прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

Увага! Анонімні пропозиції не будуть реєструватись та розглядатись!

Контакти Робочої групи з питань оптимізації та розвитку закладів загальної середньої освіти, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення: 0969765631

Відповідальна особа за проведення обговорення: Друзь Вадим Віталійович

Результати обговорення буде враховано при розробленні відповідних проектів рішень, які виноситимуться на розгляд Володимирецької селищної ради.

Пов'язані матерiали:

Не знайдено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.