Повідомлення про плановану діяльність державного підприємства “Володимирецьке лісове господарство”, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ Володимирецьке ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО” (код згідно з ЄДРПОУ 00992757) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання:

Місцезнаходження юридичної особи: 34380, Рівненська обл.,

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

Вараський р-н, с. Антонівка, вул. Партизанська, буд. 23

особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

e-mail: dlgvolod@ukr.net; тел.: (03634) 2-28-80

 

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи:

Планована діяльність, її характеристика.

Спеціальне використання лісових ресурсів шляхом проведення рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісу. Заготівля деревини здійснюється в межах розрахункової лісосіки, фонду рубок головного користування, та рубок формування та оздоровлення лісів, на підставі спеціального дозволу – лісорубного квитка.

Технічна альтернатива 1.

Проведення поступових рубок головного користування на площі понад один гектар в межах захисних лісів, де згідно чинного законодавства можна проводити поступові рубки головного користування та проведення суцільних рубок головного користування на площі понад один гектар на решті ділянок.

Зрізування деревини здійснюється за допомогою бензомоторних пил,  трелювання сортиментами за допомогою колісних тракторів із захватами з подальшим транспортуванням на склад для зберігання продукції або її реалізації.

Технічна альтернатива 2.

Проведення суцільних рубок головного користування на площі понад один гектар у межах ділянок відповідно до матеріалів лісовпорядкування.

Зрізування деревини здійснюється за допомогою бензопил, трелювання сортиментами за допомогою гусеничних тракторів із захватами з подальшим транспортуванням на склад зберігання продукції.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи:

Місце провадження планованої діяльності: Територіальна альтернатива 1.

Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на території  лісового фонду ДП «Володимирецьке лісове господарство», яке включає 9 структурних підрозділів (лісництва) – Антонівське, Біленське, Володимирецьке, Воронківське, Красносільське, Степангородське, Телковицьке, Хиноцьке, Цепцевицьке. Лісові масиви розташовані в межах двох адміністративних районів  Рівненської області – Вараського та Сарненського.

Місце провадження планованої діяльності: Територіальна альтернатива 2.

Оскільки територія підприємства є визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський захід запроектований державними лісовпорядними органами для конкретної лісової ділянки відповідно до її фактичного стану, територіальна альтернатива – не розглядається.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:

Планова діяльність підприємства носить позитивний соціально-економічний вплив, що полягає в забезпеченні сировиною деревообробної промисловості, забезпеченні населення та закладів соціальної сфери паливною деревиною, поповненні державного та місцевих бюджетів за рахунок податків та зборів (у т.ч. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів), збереженні існуючих та створенні нових робочих місць під час заготівлі лісопродукції, а в наступному, і зайнятості місцевого населення при залісненні лісових ділянок та догляді за лісовими культурами.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо):

Площа державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» складає
45741,7га. На основі проекту організації та розвитку лісового господарства підприємства та зведеної відомості розрахункових лісосік для постійних лісокористувачів, розрахунок спеціального використання лісових ресурсів, рубки головного користування, проведено на 10 років, рубки формування і оздоровлення лісів на 5 років.

Щорічний обсяг рубок головного користування запроєктовано  41,76тис.м3 на площі 207,0га: захисні ліси -2,52тис.м3 на площі 13,3га; експлуатаційні ліси – 39,24тис.м3на площі 193,7га.

Щорічний обсяг суцільних санітарних рубок запроєктовано 6,30тис.м3 на площі 52,5га: рекреаційно-оздоровчі ліси –  0,09тис.м3 на площі 4,0га: захисні ліси – 0,34тис.м3 на площі 3,2га;  експлуатаційні ліси – 5,87тис.м3 на площі 45,3га.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Складання карт технологічного процесу розробки лісосік виконується з дотриманням вимог Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ».

Розробка лісосік (лісозаготівля) проводиться з врахуванням вимог «Правил рубок головного користування», затверджених Наказом Державного комітету лісового господарства України від 23 грудня 2009р. №364 та вимоги до здійснення санітарних рубок визначених Санітарними правилами в лісах України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995р. №555, щодо розміщення лісосік, дотримання термінів примикання, допустимих площ хвойних та листяних порід, подальше заліснення лісосік, видачі спеціального дозволу – лісорубного квитка.

Розробка лісосік  проводиться з дотриманням вимог «Правил пожежної безпеки в лісах України» затверджені наказом ДКЛГУ від 27.12.2004 № 278 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 р. з № 328/10608).

Дотримування Санітарних правил в лісах України, затверджених Постановою КМ України від 27 липня 1995 р. № 555, щодо збереження біорізноманіття, розробки в першу чергу пошкоджених та всихаючих насаджень.

Планована діяльність проводиться з дотриманням вимог «Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості» затверджених наказом ДКЛГУ від 13.07.2005 119 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 р. за № 1084/11364), щодо безпечного перебування працівників на лісосіках, наявності засобів індивідуального захисту, справних машин та механізмів, наявності будиночків для обігріву тощо.

щодо технічної альтернативи 2

Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 аналогічні альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання санітарно-охоронної зони та рівня шуму на межі житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива не розглядається.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

На кожну лісосіку до початку її розробки складається технологічна карта розробки лісосіки, додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Спеціальний захист території не передбачається.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива не розглядається.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: клімат і мікроклімат; повітряне середовище; водне середовище; ґрунт; природно-заповідний фонд; рослинний, тваринний світ; культурна спадщина; навколишнє соціальне середовище (населення);  навколишнє техногенне середовище.

Можливий негативний вплив на довкілля через виконання робіт у безпосередній близькості до межі житлової забудови, утворення шуму та пилу від автомобільної та спеціалізованої техніки у період виконання робіт.

Щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно обраному варіанту планованої діяльності.

Щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму на межі житлової забудови.

Щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива не розглядається.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”):

Перша категорія видів планованої діяльності згідно п. 21 частини 2 статті 3  Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав):

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості:

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності:

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності будуть спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів – лісорубні квитки, що видаються

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Рівненським обласним управлінням лісового та мисливського господарства

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Департамент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ 03035, e-mail: OVD@mepr.gov.ua, телефон: (044) 206-31-50, (044) 206-31-40, контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна – директор Департаменту екологічної оцінки та контролю.

Пов'язані матерiали:

Не знайдено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.