Оголошення «Про проведення у 2021 році конкурсу на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів»

Замовник соціальних послуг: Управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради   (далі – Управління),

Місце знаходження: 34300, смт. Володимирець, вул. Повстанців, 21

Код ЄДРПОУ: 44092106

Конкурс проводиться відповідно до Порядку надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 450 та рішення Володимирецької селищної ради  від 31 березня 2021 року № 195 “ Про комплексну   цільову  програму надання пільг та соціальних послуг окремим   категоріям населення Володимирецької селищної територіальної громади на 2021-2025  роки та  Наказу Управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради  від 07 квітня 2021 № 73.

Умови конкурсу:

Конкурс проводиться для залучення недержавних суб’єктів до надання соціальних послуг:

  • Догляд вдома, кількість отримувачів послуг 80 осіб.

Строк надання: травень-грудень 2021 р

Територія, яка охоплюється наданням соціальних послуг:

Межі Володимирецької селищної  територіальної громади.

Обсяг, якісні та кількісні характеристики соціальних послуг, що є предметом конкурсу на надання соціальних послуг, додаються – Додаток 1.

Обсяг бюджетних коштів:

До фінансування соціальних послуг в межах конкурсу залучаються кошти бюджету Володимирецької об’єднаної територіальної  громади в  обсязі 581,0 тис. грн.,  для надання послуги догляд вдома

Вимоги до учасників конкурсу:

До участі в конкурсі запрошуються недержавні суб’єкти, які відповідають вимогам діючого законодавства, мають право надавати соціальні послуги на професійній основі та відповідають критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 185.

Порядок та умови подання конкурсної документації

Для участі у конкурсі недержавні суб’єкти, які виявили намір взяти участь у конкурсі, подають КОНКУРСНУ ПРОПОЗИЦІЮ:

–  складеною за формою, що додається (Додаток 2),

–  в трьох примірниках (один оригінал, дві копії),

–  в окремому запечатаному конверті (зразок оформлення конверту – Додаток 3).

 

Конкурсна пропозиція:

Повний комплект конкурсної документації надсилається в електронному та друкованому вигляді Управлінню у строки, зазначені в оголошенні про проведення конкурсу. Конкурсні пропозиції складаються державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної документації, мають бути пронумеровані та скріплені у папки.

Електронні копії документів, що складають конкурсну документацію, подаються на CD-диску (з розбірливо написаною на ярлику назвою учасника конкурсу) разом із друкованим варіантом конкурсної документації.

Конкурсна документація не повертається учаснику конкурсу.

Конкурсна документація, надіслана факсом або електронною поштою, не розглядатиметься.

Форми документів, заповнені частково або без дотримання вимог, вважаються неприйнятними і до розгляду не допускаються.

 

До конкурсної пропозиції учасники конкурсу додають:

Юридичні особи:

  • копії установчих документів, засвідчені керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою;
  • копія, засвідчена керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою, податкової декларації з податку на прибуток (для суб’єктів, яких не внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій) за попередній податковий (звітний) рік;
  • звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій (бюджетних установ) за попередній податковий (звітний) рік (для суб’єктів, яких внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій);

Фізичні особи-підприємці:

  • копії, засвідчені фізичною особою – підприємцем або уповноваженою нею особою, паспорта і податкової декларації про майновий стан і доходи та / або податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за попередній податковий (звітний) рік.

 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН приймання конкурсної документації – 28 квітня до 17.00 год. Конкурсна документація подана після закінчення встановленого терміну не розглядатиметься.

Місце та час розкриття конкурсних пропозиція: 29 квітня  2021 року о 10.00 год. в приміщенні Управління соціально-культурної сфери  (cмт. Володимирець, вул. Повстанців 21 ).

Форму конкурсної пропозиції, вимоги до її оформлення та необхідні консультації можна отримати за адресою: вул. Соборна, 23, смт. Володимирець, 2 поверх к. №1, щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 08:00 до 13:00 год., з 14:00 до 17:00 год.

Форма конкурсної пропозиції та вимоги до її оформлення містяться у даному оголошенні, а також розміщені в мережі Інтернет (на веб-сайті Володимирецької селищної ради) за адресою: https://volodselrada.gov.ua

Контактні особи: Тюска Юрій Валерійович, телефон для довідок: 0987757286, e-mail: sotszakhyst@volodselrada.gov.ua

 

Річний план проведення конкурсів соціального замовлення на 2021 рік

(затверджений наказом Управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради 07 квітня 2021 № 72)

зп

Назва послуги, соціальне замовлення якої передбачається здійснити Соціальні групи та/або окремі категорії осіб, які є потенційними отримувачами Орієнтовний період проведення конкурсу Граничний обсяг бюджетних коштів, що залучаються для надання соціальних послуг, тис.грн.
1. Догляд вдома Особи, які перебувають у складних життєвих обставинах зумовлених похилим віком; інвалідністю; особи з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності)

 

Квітень-травень 2021 581,00

 

 

Пов'язані матерiали:

Не знайдено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.