ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на надання соціальних послуг у 2023 році за рахунок коштів бюджету Володимирецької селищної територіальної громади

Управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради

оголошує конкурс на надання соціальних послуг за рахунок коштів бюджету Володимирецької селищної територіальної громади.

 

Інформація про соціальні послуги, що є предметом соціального замовлення

1 Найменування соціальної послуги  Догляд вдома
2 Державний стандарт соціальної послуги  Затверджено наказом Міністерства соціальної політики України  від 13 листопада 2013 № 760, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2013 за № 1990/24522
3 Зміст і обсяг соціальної послуги  Зміст та обсяг соціальної послуги догляду вдома для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги та зазначаються в договорі на отримання соціальної послуги догляду вдома.

Орієнтовний час, необхідний для виконання кожного заходу, що складає зміст соціальної послуги догляду вдома, наведено у додатку 2 до Державного стандарту.

Обсяг, якісні та кількісні характеристики соціальної послуги, що є предметом конкурсу, викладені у Додатку 1 та/або повинні відповідати Державному стандарту догляду вдома.

4 Категорії осіб, яким надається
соціальна послуга
Особи, які перебувають у складних життєвих обставинах зумовлених похилим віком,  інвалідністю.
5 Орієнтовна чисельність отримувачів
соціальної послуги
Не менше 80 осіб.

 

6 Строк надання  Січень-грудень 2023 року
7 Територія, на якій надається
соціальна послуга
Володимирецька селищна територіальна громада
8 Орієнтовна гранична вартість надання соціальної послуги одній особі  13375 грн.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 450, рішення Володимирецької селищної ради від 31 березня 2021 року № 195 “ Про комплексну   цільову програму надання пільг та соціальних послуг окремим  категоріям населення Володимирецької селищної територіальної  громади на 2021-2025 роки»,    відповідно до  отриманих у лютому-квітні 2022 року результатів  визначення потреб населення Володимирецької  громади у соціальних послугах, з метою надання соціальних послуг в 2023 році за рахунок коштів бюджету Володимирецької селищної територіальної громади особам, які перебувають у складних життєвих обставинах зумовлених похилим віком,  інвалідністю

Обсяг бюджетних коштів

Очікуваний  обсяг бюджетних коштів для виплати компенсації надавачам вартості соціальних послуг  становить 1070000,00 грн.( один мільйон сімдесят тисяч гривень. 00коп).

Участь у конкурсі

До участі в конкурсі запрошуються надавачі соціальних послуг (крім бюджетних установ), які відповідають Критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг».

Подання конкурсних пропозицій

Порядок та умови подання конкурсних пропозицій: для участі у конкурсі недержавні суб’єкти, які виявили намір взяти участь у конкурсі, подають КОНКУРСНУ ПРОПОЗИЦІЮ:

  • складену за формою, що додається – (Додаток 2);
  • в трьох примірниках;
  • в окремому запечатаному конверті (зразок оформлення конверту –   (Додаток 3).

Форму конкурсної пропозиції, вимоги до її оформлення та необхідні консультації можна отримати за адресою: Управління соціально-культурної сфери  Володимирецької селищної ради, вул. Соборна, 39,  смт. Володимирець, 34300,  щоденно, крім вихідних, з 8.00 до 16.00 години.

Також Форму конкурсної пропозиції та вимоги до її оформлення розміщено на сайті за адресою: https://volodselrada.gov.ua/

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Учасники конкурсу додають до конкурсної пропозиції такі документи:

1) юридичні особи:

  • копії установчих документів, засвідчені керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою;
  • копію податкової декларації з податку на прибуток (для суб’єктів, яких не внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій), засвідчену керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою;
  • звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій (бюджетних установ) за попередній податковий (звітний) рік (для суб’єктів, яких внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій);

2) фізичні особи – підприємці – копії паспорта громадянина України і податкової декларації про майновий стан і доходи та/або податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за попередній податковий (звітний) рік, засвідчені фізичною особою – підприємцем або уповноваженою нею особою.

Конкурсні пропозиції складаються державною мовою і подаються в паперовій формі особисто або поштою за адресою: Управління соціально-культурної сфери  Володимирецької селищної ради 34300, смт. Володимирець, вул. Соборна,39,  до 26 грудня  2022 року до  17 год. 15 хв.

Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію, подаються на електронному носію  разом із друкованим варіантом конкурсної пропозиції.

Конкурсна документація не повертається учаснику конкурсу.

Розкриття та оцінювання конкурсних пропозицій

Конкурсні пропозиції розкриваються 27 грудня 2022 року о 10год.00хв. за адресою: смт.Володимирець, вул. Повстанців, 21.

Критеріями оцінювання конкурсних пропозицій є:

  • відповідність діяльності учасника конкурсу критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг»;
  • фінансовий стан учасника конкурсу, зокрема відсутність фінансової заборгованості, можливість надання соціальних послуг за власний рахунок;
  • планова кількість отримувачів соціальних послуг;
  • вартість соціальних послуг, що надаватимуться.

Конкурсні пропозиції оцінюються за кожним критерієм за шкалою від 0 до 10 балів.

Термін оголошення результатів конкурсу не пізніше 03 січня 2023 року.

Контактною особою з питань проведення конкурсу є начальник відділу соціального захисту населення Управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради Юрій ТЮСКА, контактний телефон: +38(098)7757286, електронна адреса sotszakhyst@volodselrada.gov.ua.

 

Нормативно-правові акти

Наказ Управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради від 05.12.2022 № 231 “Про затвердження річного плану проведення конкурсів соціального замовлення на 2023 рік

Наказ Управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради від 05.12.2022 № 232 “Про проведення конкурсу на надання соціальних послуг у 2023 році за рахунок бюджетних коштів

Пов'язані записи

Не знайдено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *